torsdag, november 01, 2012

Downshifting


Vad är egentligen definitionen på downshifting? Alltså jag förstår innebörden i sig, men när anser man att ett byte från ett jobb till ett annat är just downshifting? 

Jag var med och ordnade ett årligt återkommande ledarskapsseminarium under tiden jag jobbade vid Åbo Akademi. Under ett av seminarierna så hade vi en kvinnlig talare som tidigare jobbat i mellanchefsposition på Nokia och som börjat studera till sjukskötare när hon var något mellan 30 och 40 år. Hon symboliserade det då lite trendiga ordet downshiftare. Ordet i sig härstammar väl från att när någon från den högre samhällsklassen gifte sig med någon från den lägre. Och det är just den här kopplingen som gör att man rör sig på grumliga vatten när man använder sig av downshifting mellan yrkeskategorier. Lågstatus- och högstatusjobb. Finns det en lista på mellan vilka jobb som man downshiftar ifrån när man byter och när håller man sig till samma nivå?

Jag kör mitt eget race och försöker att inte bry mig så mycket om status. Däremot fattar jag inte alls hur liberalerna tänker gällande downshifting. Jag läste några artiklar från senaste Image om bl.a. Matti Apunens tankar. Jag kan hålla med till vissa delar om att människor borde ta ett större ansvar över sina liv och då också känna att det själva verkligen kan påverka livets gång. Individens frihet. Köra sitt eget race och vara lycklig. Andra delar håller jag inte alls med om och vissa bitar känns helt ologiska. Begreppet downshifting blir för mig helt ologiskt i det här sammanhanget.

Liberalerna verkar se rött på downshiftare. Men varken i den här Image-artikeln eller i andra sammanhang när t.ex. Björn Wahlroos gormat om trenden, får man en definition på vad de anser att downshifting egentligen är. Individen skall vara sin egen lyckas smed men har inte rätt att downshifta eftersom man då väljer bort att delta i samhällsutvecklingen, där går gränsen för individens frihet för en del liberaler i varje fall (s.40 i senaste Image).  Jaha, och där drog man bort mattan för just individens frihet att välja själv. Och är inte en sjuksköterska med och utvecklar samhället?

Inga kommentarer: