torsdag, september 04, 2014

Habilitering

Har idag varit på en introduktionsföreläsning som handlade om fysioterapi för barn med olika typers av neurologiska sjukdomar. Intressant! Vi diskuterade bl.a. hur viktigt det är att barnet och hela familjen får vara med i beslutsprocessen om vilken typ av habiliteringen (inte re- då det är något som skall övas upp som man inte kunnat från första början) barnet skall få. Det får inte vara så att vård "experter" exkluderar barnet och tutar ut sina direktiv över barnets huvud eller så att man diskuterar om barnets vård i slutna rum utan att familjen alls får medverka.

Det verkar som om vi i Finland kunde bli bättre på det här.

Inga kommentarer: